English   |   中文

此处为可编辑区
关键字: 站内搜索:
  • 【产品名称】: 丹参提取物
  • 【产品别名】: 丹参提取物
  • 【产品规格】: 10:1
  • 【检测方法】: TLC
  • 【产品性状】: 红棕色粉末
  • 【咨询热线】: 029-8886605

QQ交流

【产品名称】丹参提取物
 
【拉 丁 名】Salvia miltiorrhiza
 
【英 文 名】salvia extract,Danshen Extract
 
【产品性状】红棕色粉末
 
【检测方法TLC
 
【规    格】10:1
 
【有效成分】丹参酮ⅡA,丹酚酸B,隐丹参酮等
 
 
              

关键词: 丹参提取物

相关产品
无此相关商品!