English   |   中文

此处为可编辑区
关键字: 站内搜索:
  • 【产品名称】: 丹参提取物
  • 【产品别名】: 丹参提取物
  • 【产品规格】: 10:1
  • 【检测方法】: TLC
  • 【产品性状】: 红棕色粉末
  • 【咨询热线】: 029-8886605

QQ交流

【产品名称】丹参提取物
 
拉 丁 文Salvia miltiorrhiza
 
英文名称salvia extract,Danshen Extract
 
产品性状红棕色粉末
 
检测方法TLC
 
产品规格10:1
 
有效成分丹参酮ⅡA,丹酚酸B,隐丹参酮等
 
产品包装25公斤/纸板桶
 
有效年限两年
 
 
 
              

关键词: 丹参提取物

相关产品
无此相关商品!